Puitkarkasshoone puittarindiga põranda ja vahelae ehitamine

iDevice ikoon Sissejuhatus

Õpiobjekt ''Puitkarkasshoone puittarindiga põranda ja vahelae ehitus'' on ehituspuuseppade riikliku õppekava puitkonstruktsioonide ehitamise mooduli osa.

Käsitletavad teemad on olulised ehituspuuseppade eriala lõpu- ja kutsekvalifikatsiooni eksamil ning sobivad õppematerjaliks kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitusõpilastele puusepatööde moodulis ning jagavad oskusteavet väikemajade individuaalehitajatele ja renoveerijatele.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda teadmisi puitkonstruktsiooniga pinnasest õhkvahega eraldatud põranda karkassi ja vahelae ehitamise töökoha korraldusest, ohutustehnikast, ehitusetappidest ning sae- ja soojustusmaterjali kulu arvestamisest.

Teema õppimine eeldab ehitusmaterjalide tundmist ja jooniste lugemisoskust.

Teadmiste omandamiseks on vaja süvenenult läbi lugeda joonistega illustreeritud teoreetiline materjal, lahendada ülesanded koos materjalide arvutusega. Õpilased esitavad lahendatud ülesanded tagasiside saamiseks õpetajale.

Entusiasmi õppimiseks!

Aita Kahha
Tartu KHK kutseõpetaja

2013