Kolmvaate kujutamine joonistel

Oluline osa joonisel antavast informatsioonist viiakse joonise kasutajani (lugejani) kindla korra ja nõuete järgi vormistatud kujutiste abil. Kujutised joonistel jagunevad vaadeteks, lõigeteks ja ristlõigeteks, mille väljajoonestamisel kasutatakse tinglike ja lihtsustatud kujutamisvõtteid, mis on ISO 128 standardiga reguleeritud. Nõuetekohaselt vormistatud joonisel peavad detail või koost (alakoost) olema kujutatud selliselt, et nii joonestaja kui joonise lugeja saavad aru joonisel kujutatust ühesel ja ainuvõimalikul viisil. Joonisel detaili või mingi koostu (alakoostu) kujutamisvõtteid tundev lugeja ei vaja nõuetekohaselt vormistatud joonise lugemisel mingeid selgitusi ega selgitajat.

Selle õpiobjekti raames vaatame me kõige lihtsamat kujutamisvõtet - s.o. vaateid.

   

Ants Valter
Tartu KHK kutseõpetaja
õpiobjekti koostaja

Tartus aastal 2013