Metalli painutamine

Õpiobjekt Metalli painutamine on Mehaanika ja metallitöö erialade riikliku õppekava mooduli Lukksepatööd osa.

Viimastel aastatel ei ole Eestis ilmunud lukksepaalast kirjandust. Seetõttu on käesolev õpiobjekt vajalik õpilase teadmiste ja oskuste arendamiseks lukksepatöödes. Õpiobjekt on abiks metallierialade õppijatele painutamise teema õppimisel, kuna antud teema on raskesti omandatav.

Õpiobjektis on esitatud metalli painutamise üldmõisted, erinevate detailide sirupikkuse arvutamine, leht- ja ribametallist, torude ja profiilmetallist detailide painutamise võtted käsitsi ning seadmetel, tööohutus painutamisel. Olulised on pildid, kus on näha painutamise võtted.

Teema valdamine eeldab häid matemaatilisi teadmisi, tehnilist kujutlusvõimet ning materjalide tundmist.

Õpiobjektiga taotletakse, et õppija on võimeline iseseisvalt omandama antud teema, vastama kordamisküsimustele ning sooritama iseseisva töö.

Selleks on vaja esmalt töötada läbi esitatud teoreetiline materjal, vastata kordamisküsimustele, lahendada erinevate detailide sirupikkuse leidmise ülesanded ning esitada need õpetajale.

Õpiobjekti koostas Nikolai Jukin
Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
Tartus 2012.a

Creative Commons License