Tüüpiliste mööblidetailide valmistamise ja nende tehnoloogiakaartide koostamise juhend

 

Tisleri kutseksami komisjon on ära märkinud oma tähelepanekutes, et tehnoloogiakaartide täitmine on enamasti lõpu- ja kutseeksami sooritajate üks nõrgematest külgedest. Tisleri või puidupingitöölise eriala õppija, see õppematerjal on koostatud Sinu jaoks, et nõrkus tugevuseks muuta.

Kui käesoleva õpiobjekti hoolikalt läbi töötad, siis omandad oskuse tehnoloogiakaarte õigesti täita.

Loe läbi teooria ja lahenda ülesanded, misjärel peaksid oskama:

  • õigesti kasutada töötlemisoperatsioonide nimetusi, detailielementide nimetusi ja parameetreid;
  • valida detaili töötlemise õige tehnoloogiliste operatsioonide järjekorra;
  • määrata erinevate mööblidetailide valmistamiseks vajalikud baaspinnad;
  • arvestada kasulikku väljatulekut erinevate detailide puhul;
  • vormistada nõuetekohaselt mööblidetailide tehnoloogilisi kaarte;

Ants Valter
Tartu KHK kutseõpetaja
õpiobjekti koostaja

Tartus aastal 2011