Töötlemisvaru vajadus ja määramine mööblidetailide valmistamisel. Toorikud


Tisleri või puidupingitöölise erialal õppija, see õppematerjal on koostatud Sinu jaoks!

Siin kirjapandut saad Sa kasutada nii puidu käsitsi töötlemise kui masintöötlemise alaste teadmiste ja oskuste omandamisel (moodulid „Puidu kasitsitöötlemise tehnoloogia", „Puidu masintöötlemise tehnoloogia", „Puidu käsitsitöötlemine" ja „Puidu masintöötlemine"). Kolmandal kursusel on Su õppekavas selline valikaine nagu „Tehnoloogiaülesanded", kus koostaja hinnangul vajad Sa õpiobjekti veelgi enam. Lõpueksami kirjaliku osa tehnoloogiakaardi korrektsel koostamisel on see õpiobjekt Sulle jällegi hädavajalik. Siit saad lugeda, mis on toorik, kordne toorik, segatoorik, töötlemisvaru, kuidas leida töötlemisvaru suurust ning kordse ja segatooriku mõõtmeid.

Õppimisel on abiks eskiisjoonised, mis aitavad ruumiliselt selgitada:

• baaspindade loomist ja tooriku töötlemise kulgu; tooriku joonmõõtmete kujunemist detaili joonmõõtmeteks

• kordse ja segatooriku vajaliku töötlemisvaru suurust

Esitatud on töötlemisvaru ja tooriku mõõtmete arvutamise näidisülesanded, mille eeskujul saad lahendada õpiobjekti viimase peatüki arvutusülesanded.

Õpiobjekti koostaja ja kõikide siin esitatud jooniste autor on Tartu KHK kutseõpetaja Ants Valter.

Tartu 2011