Tee ja teejoogid

Hea õppija,


Käesolev õpiobjekt on koostatud kaubanduseriala õpilastele teema täiendavaks käsitlemiseks.

Õpiobjekt kuulub kaubanduserialade riikliku õppekava moodulisse 12 "Kaubaõpetus" teema "Toidukaubaõpetus" alateemasse "Tee ja teejoogid" mahus 0,15 õn.

Õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade tee saamisest, töötlemisest, erinevatest tee liikidest, tee valmistamisest ning teadmisi tee kasulikkusest . Käesolevas õpiobjektis pole käsitletud lahustuvat teed, kauplustes müüdavaid teesorte ja kaubamärke, samuti kliendi nõustamist, mida käsitletakse õppeklassis praktilises tunnis.

Kui Sul tekib materjalidega tutvumisel küsimusi või muresid, pöördu julgesti ja kirjuta kiri aadressile vaike.vetka@khk.ee

 

 

Meeldivaid õpielamusi!

 

 

Vaike Vetka

Tartu Kutsehariduskeskus

Kaubanduse ja ärinduse osakonna kutseõpetaja