Stress sigadel ja veistel ja selle mõju liha kvaliteedile


Antud õppematerjali põhiteemaks on sigade ja veiste tapaeelne stress, stressi liigid ja stressi mõju liha kvaliteedile. Käsitletakse erinevaid stressoreid ja stressiallikaid, stressiseisundi tekke põhjuseid. Kirjeldatakse koormusi ja häireid, mida peavad tapaloomad taluma transpordi ajal. Õppematerjali läbitöötamine aitab luua seoseid tapaeelse pidamise ja liha kvaliteedi muutuste vahel.

Materjal on mõeldud iseseisvaks tööks toiduainetööstuse eriala õppijatele.

Õppekava: Toiduainetetööstuse riiklik õppekava

Moodul:Tapatehnoloogia

Maht: 0,1 õn

Autor: Kamilla Lüdikainen, Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja