Kompleksarvud

 

 

 

Õppematerjali eesmärk on arendada õppija ettekujutusvõimet ja loogilist mõtlemist.

Arvutierialade riikliku õppekava mooduli Rakendusmatemaatika teema Kompleksarvud (maht 4 tundi e. 0,1õn) läbimisel õppija:

  • teab kompleksarvu mõistet ja algebralist kuju
  • oskab sooritada kompleksarvudega tehteid ja kujutada kompleksarvu komplekstasandil

Õpiobjekt sisaldab teoreetilist õppematerjali, näiteülesandeid ja ülesandeid koos vastustega. Õppides tutvuge esitatud materjalidega, lahendage ülesanded ning sooritage iseseisvalt testid. Nõnda omandate kompleksarvu mõiste, algebralise kuju ja kompleksarvu kujutamise komplekstasandil.

 

Indu õppimisel!

Anne Mootse

Tartu Kutsehariduskeskus

õpetaja

Mandelbrot'i fraktal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons License