Jäätmete käitlemine ettevõttes

iDevice ikoon Sissejuhatus

Õpiobjekt on osa logistika erialade RÕK alusel koostatud laohoidja õppekava moodulist "Pakendid ja pakkimine", hõlmates teema "Pakendijäätmete käitlemine ettevõttes".

Õpiobjekti saab kasutada ka töö- ja keskkonnaohutuse mooduli teema "Keskkonnahoid ja jäätmekäitlus" õppimisel.

Tutvudes õpiobjektis esitatud materjalidega, töötades iseseisvalt viidatud infoallikatega ja sooritades praktilisi harjutusülesandeid omandab õppija esmased teadmised keskkonnahoiust ja oskused jäätmete käitlemiseks ettevõttes.

 

Õppematerjali koostas

Signe Sundja

kutseõpetaja

 

 

 

 

 Creative Commons License