ETNOGRAAFILISTE PITSIDE AJALUGU

iDevice ikoon
See õppematerjal on loodud tarbekunsti ja oskuskäsitöö erialade riikliku õppekava tekstiilitöö eriala mooduli "Heegeldamise põhialused" õppimiseks.

Soovituslik eeldusaine on "Rahvakunsti alused".

Õpiobjekti läbitöötamise järel õpilane teab ja tunneb:

• heegeldamistööde valmistamise üldpõhimõtteid;
• erinevaid heegeldamistehnikaid;
• materjale ja töövahendeid;
• Eesti etnograafilisi pitse;


Õppematerjali koostas:

TUULIKI VUKS - Tartu Kutsehariduskeskus