Tere tulemast kursusele "Keel kui suhtlusvahend"

Hea õppija,

hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus.

Kursuse lõpetamisel:

  • mõistad keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
  • tunned eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
  • mõistad allkeelte ja keele varieerumise olemust;
  • tunned suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
  • oskad eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.


Käesolev õppematerjal on koostatud kutsehariduses õppivatele põhikooli lõpetanud õpilastele.

 

flickriver.com


Toredat harjutamist ja avastamisrõõmu soovides

Ellen Aunin

Tartu KHK eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Tartu 2013