Funktsionaalne lugemine

 

Käesolev õppematerjal on mõeldud kutseõppeasutuste põhikoolijärgsete õpperühmade õppuritele.

Õppematerjal annab teadmisi funktsionaalse lugemise, tekstide liikide ja nende ülesehituse kohta.

Selle kursuse läbimisel oskad Sa lugeda tekstist olulist infot, koostada alusteksti põhjal arutlevaid tekste, tead tekstide liike ja nende ülesehitust, tunned olulisemaid tarbetekste ning oskad neid ise koostada, valid usaldusväärseid infoallikaid ning põhjendad ka omi valikuid, oskad lugeda faktide põhjal tabeleid ja diagramme, toimetada oma koostatud tekste ning parandad ja kinnistad oma õigekirjaoskust.

Õppematerjal funktsionaalse lugemise kohta on koostatud lähtuvalt uuest kutsehariduse õppekavast.


Koostas: Katrin Põhako

Tartu Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2013