Antiikkirjandus

Tere tulemast antiikkirjanduse e-õppe kursusele!
Sellel kursusel teeme tutvust esimeste kirjandusteoste tekkelooga ja esimeste autorite töödega.
Kursus on üks osa Tartu Kutsehariduskeskuses läbitavast kirjanduse õppekavast ja vastab riikliku õppekava kutseõppeasutuste üldharidusainete ainekavale.

iDevice ikoon Eesmärgid

Kursust läbides leiad vastused küsimustele:

1. Mis on kirjandus?
2. Kuidas kirjandus tekkis?
3. Millised on kirjanduse põhiliigid?
4. Mis on müüt ja missuguste vägitegudega sai hakkama Herakles?
5. Kes olid Olümpose jumalad?
6. Missugused on kreeka eeposed ja millest nad räägivad?
7. Kuidas tekkis teatrikunst?
8. Mis on tragöödia?
9. Kuidas kreeka kultuur mõjutas rooma kultuuri?

Kui oled nende 9 küsimuse osas selgust saanud, soorita kontrolltöö.