Pärmilehttaignast väikesaiade sügavkülmutamine taignana

Tänapäeva uudseks tehnoloogiaks on taignatoodete säilitamisviis sügavkülmutatuna, mis muudab tootmisprotsessi paindlikumaks ning tootjatele mugavamaks, tehes võimalikuks ka vajadusel ette toota. Külmutamine aitab pikendada pagaritoodete säilivusaega mitmete nädalate või kuude võrra.

Kõige enamlevinud pooltooted on vormitud külmutatud taignad, kuid kasutatakse ka eel- ja valmisküpsetatud külmutatud või külmutamata tooteid.

Käesolev õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks pagar-kondiitri erialal õppijaile, et omandada teadmisi pärmilehttaignast väikesaiade sügavkülmutamise tehnoloogiast taignana.

Õppekava: Pagar, pagar-kondiiter

Moodul: Pagaritoodete tehnoloogia

Õppematerjali autor: Gerda Ode

Tartu Kutsehariduskeskuse Toiduainete tehnoloogia osakonna kutseõpetaja

Tartu 2012

 

Õpiobjekt on valminud seoses ESF projektiga „Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetajate erialase tehnoloogilise kompetentsuse tõstmine läbi stažeerimise ja külalislektori kaasamise" (VOTEPREN).

 

 

 

 

 

 

Creative Commonsi litsents