Juuste jaotamine osadeks

Enne juuste lõikamist peab teadma pea anatoomilist jaotust ja sellest tulenevat juuksekasvualade jaotust. Näiteks pea küljeosal on küljejuuksed, pealae esiosal tukajuuksed, pealael kasvavad pealaejuuksed, kukla keskmisel osal keskmise kuklaosa juuksed jne.

Juukselõikuse kvaliteedi tagavad korralikult tehtud juuste jaotused.

Lõikuse jaotus on juuste jaotamine enne juuste lõikamist vastavalt lõikusskeemile.

Lõikusskeem on skeem, mis sisaldab lõikuse jaotusjooni ja juuksesalgu tõstenurka, mille järgi juukselõikust teostatakse ning juukselõikuse kujundlikku joont.

Juuste lõikamisel kasutatakse erinevaid juustelõikuse jaotusjooni.

Ülaltoodud joonisel on näha juuste jaotamine osadeks. 

Juukselõikuse jaotusjooned sõltuvalt konkreetsest juukselõikusest. Jaotusjooned võivad olla kas, horisontaalne, vertikaalne või diagonaalne.

 

Klassikaline juustejaotus:

1. Ülemise kukla juuksed

2. Alumise kukla juuksed

3. Pealaejuuksed

4. Küljejuuksed

A-telg e. otsejaotus

B-telg e. jaotusjoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.

Sektorijaotus e. päikesekiirejaotus - juuksesalgud eraldatakse kolmnurksete jaotustena

ümber ühe punkti.

 

Sektorijaotust illustreeriv joonis on pärit raamatust "Мы знаем как"

 

 

 

Lõikuse jaotus - juuste jaotamine enne juuste kõikamist vastavalt ühele võimalikest

lõikusskeemidest.

 

 

Klassikalist juustejaotust, A-telge, B-telge ja lõikuse jaotust illustreerivad joonised on pärit raaamatust

"Энциклопедия парикмахерскова искусства"

 

 

Horisontaalne jaotusjoon on põrandaga või laega paralleelne.
Vertikaalne jaotusjoon on seinaga paralleelne.

Diagonaalseid jaotusjooni on sõltuvalt nurga asetusest kaks erinevat:

diagonaal taha ja diagonaal ette.

Klassikaline diagonaal on 45 kraadi vertikaalse või horisontaalse eraldusjoone suhtes.

 

Diagonaal taha Diagonaal ette  
Horisontaalset, vertikaalset ja diagonaalseid jaotusjooni illustreerivad joonised on pärit raamatust "The Scientific Approach to Hair Sculpture: Ladies"

 

iteid erinevatest lõikuste jaotusjoontest:

 

Näited erinevatest lõikuste jaotusjoontest ülaltoodud joonisel on pärit raamatust "Энциклопедия парикмахерскова искусства"

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License