Juuste eraldused ja pingutused

Juuste eraldused

Juukselõikuse teostamisel eraldatakse juukseid vastavalt ettenähtud lõikusele.

 

 

Juuksed on eraldatud

A-teljest kukal

diagonaalselt suunaga ette poole.

Juuksed on eraldatud vertikaalselt.

Juuksed on eraldatud

horisontaalselt.

Juuksed on eraldatud

diagonaalselt suunaga taha poole.

Juukselõikuse kvaliteedi tagab õige juuksesalgu pingutus juukselõikuse aegu.

Järgnevalt skeemidelt on näha juuksesalkude pingutusi:


Juuksesalgud eraldatakse horisontaalselt ja pingutatakse ülesse, laega paralleelselt.

 

 

Juuksesalgud eraldatakse horisontaalselt ja pingutatakse alla, põrandaga parallelselt.

Juukasalgud eraldatakse diagonaalselt ja pingutatakse ettepoole, seinaga paralleelselt.

Juuksesalgud eraldatakse diagonaalselt ja pingutatakse 450 all põranda suhtes näo poole lühenevalt.

Juuksesalgud eraldatakse diagonaalselt ja pingutatakse nii et, sõrmed on paralleelselt eraldustele.

 

 

 

 

Ülaltoodud juuste eraldusi illustreerivad joonised

on pärit raamatust "The Scientific Approach to Hair Sculpture: Ladies"

 


rgnevalt on käsitletud mõisted mis on vajalikud teada juukselõikuse teostamisel.

Juuksesalgu tõstenurk - nurk, mis moodustub tõstetud juuksesalgu ja peakuju vahel.

Juuksesalgu lõikusnurk - sõrmede asend lõigataval juuksesalgul.

Kontrollsalk - soovitud pikkusesse lõigatud juuksesalk, mida kasutatakse pikkuse mõõduna järgmise salgu lõikamisel.

Kontrollsalk võib olla liikuv või püsiv.

Liikuv kontrollsalk - juukseid lõigatakse kontrollsalgu pikkusesse.

Püsiv kontrollsalk - juukseid lõigatakse kontrollsalgu kohal.

 

Juuksesalgu tõstenurk on 00

Juuksesalgu lõikusnurk on paralleelne põrandaga.

 

Juuksesalgu eraldus on horisontaalne. Juuksesalgu tõstenurk on 450 .


Juuksesalgu eraldus on vertikaalne. Juuksesalgu tõstenurk on 450 .

Lõikusnurk, sõrmed jälgivad peakuju.

   

Juuksesalgu pingutus pea suhtes on 900.
Juuksesalgu lõikusnurk on laega paralleelne.

Juuksesalgu eraldus on vertikaalne. Juuksesalgu pingutus pea suhtes

on 900 . Sõrmed jälgivad peakuju.


Juuksesalgu eraldus on vertikaalne. Juuksesalgu pingutus on

900 pea suhtes. Sõrmed on paralleelsed seinaga.

Püsiv kontrollsalk, mis asub eraldatud ristküliku keskel. Ristkülikus eradatud juuksed on

pingutatud kontrollsalgu juude. Püsiv kontrollsalk asub ristküliku keskel.

Tukk- juuksed,mis katavad laupa ja mis on soovile ja lõikusele kujundatud.

Tuka tõstenurk on 00.

Käärid liiguvad paralleelselt põrandaga.

Tuka lõikus sõrmede seest poolt.

Juuksesalgu vaba langus. Juuksesalgu eraldus on diagonaal eest taha.

   

Juuksesalgu lõikamine kääridega. Käärid on diagonaalses asendis

eest taha poole.

Ülaltoodud juukselõikusel vajaminevaid mõisteid illustreerivad joonised
on pärit raamatust "Мы знаем как"


 
   

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License