Kaubaalused

iDevice ikoon Lugemine
Ajalugu

Unifitseeritud kaubakäsitsemise areng, nagu me tunneme seda kaasajal, sai tõelise impulsi II Maailmasõja ajal seoses militaarlogistika arenguga. Tõstukite kasutuselevõtmisel leiti, et puidust platvormi kasutamine on parim viis paljude väikeste kaupade ühest kohast teise siirdamiseks. Aluseid on algusest peale valmistatud puidust eelkõige seetõttu, et puit oli enamikes maades kõige odavam selleks otstarbeks sobiv ehitusmaterjal.

Kaubaalus, kui pakend

Kaubaalus on kauba käsitsemist ja hoiustamist hõlbustav vahend, mis võimaldab kaupade mehhaniseeritud peale- ja mahalaadimist ning hoiukohtadele asetamist ja hoiukohalt võtmist tõstukiga.

Kaubaaluste kasutamine võimaldab muuta laadimistöö ja kaupade hoiustamise efektiivseks.

Puidust aluste kasutamine kaupade transportimisel, käsitsemisel ja hoiustamisel on üldjuhul kiireim ja odavaim lahendus.

On sooritatud mõõtmisi, mille käigus on saanud selgeks, et kaupade laadimine veoühikult ilma alusteta ja paigutamine alusele hoiustamiseks on keskmiselt kuus korda aeganõudvam võrreldes sellega, kui kaup on koormaruumis alustel. Sama kehtib pealelaadimise kohta.

Logistika-alane kirjandus käsitleb kaubaalust enamasti kui pakendi üht liiki, kuna see täidab materjalide ja kaupade edasitoimetamisel logistilises ahelas suures osas samu funktsioone nagu traditsioonilised pakendid.
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License