TEEMAD JA ÕPIJUHIS

iDevice ikoon TEEMAD

1. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

2. DISTSIPLINAARNE JA MATERIAALNE VASTUTUS

3. TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE

4. KESKMISE TÖÖTASU ARVUTAMINE

5. TÖÖANDJA VASTUTUS


iDevice ikoon ÕPIJUHIS

Õppija töötab läbi õppeaine teoreetilise osa. Teoreetilise osa omandamist kontrollitakse üldjuhul hindeliste kontrolltööde kirjutamise kaudu.

Õppija lahendab läbitöötatud teoreetilise osa kohta õpikeskkonnas oleva juhendi alusel õppekaasusi, mis käsitlevad omandatud teooria põhipunkte.

Õppekaasuste lahendamiseks kasutab õppija lisaks muudele õppematerjalidele elektroonilise Riigi Teataja (eRT) andmebaasi, mille kasutamise oskused õppija omandas eraldi mooduli "Õigusaktide andmebaasid" läbimisel.

Õppekaasuste lahendamist hinnatakse.

Pärast õppekaasuste lahenduskäikude hindamist näeb õppija soovitatavaid õppekaasuste lahenduskäike.