ÕPIVÄLJUNDID

iDevice ikoon Õpiväljundid

ÕPIVÄLJUND

ÕPPEVAHENDID

HINDAN

KRITEERIUM

Õppija tunneb töölepingu sõlmimise ja koostamise põhimõtteid.

Õpetaja materjal pealkirjaga „Tööleping".

eRT andmebaas.


Kontrolltöö

 

 

 

Õppekaasuse lahendamine

-õppija tunneb töölepingu sõlmimisega seotud põhimõisteid.

 

-õppija tunneb töölepingu sõlmimisega seotud põhimõisteid;

-õppija kasutab eRT andmebaasi;

-õppija analüüsib õiget seadust eRT andmebaasis.

Õppija tunneb töödistsipliiniga seotud põhimõtteid ning töötaja vastutuse ulatust.

Õpetaja materjal pealkirjaga "Distsiplinaarne ja materiaalne vastutus".

eRT andmebaas.


Kontrolltöö

 

 

 

 

Õppekaasuste lahendamine


-õppija tunneb töödistsipliini ning töötaja vastutusega seotud põhimõisteid.

 

-õppija tunneb töödistsipliini ning töötaja vastutusega seotud põhimõisteid;

-õppija kasutab eRT andmebaasi;

-õppija analüüsib õiget seadust eRT andmebaasis.

Õppija tunneb töölepingu lõpetamise põhimõtteid.

Õpetaja materjal pealkirjaga „Töölepingu lõpetamine".

eRT andmebaas.

Kontrolltöö

 

 

 

 

Õppekaasuste lahendamine

-õppija tunneb töölepingu lõpetamisega seotud põhimõisteid.

 

-õppija tunneb töölepingu lõpetamisega seotud põhimõisteid;

-õppija kasutab eRT andmebaasi;

-õppija analüüsib õiget seadust eRT andmebaasis.

Õppija oskab keskmist töötasu arvutada.

Vabariigi valitsuse määrus "Keskmise palga arvutamise kord" eRT andmebaasis.

Õppekaasuste lahendamine

-õppija tunneb keskmise töötasu arvutamise korda;

-õppija kasutab eRT andmebaasi;

-õppija analüüsib õiget õigusakti eRT andmebaasis.

Õppija teab, milline on tööandja vastutus töötasu maksmisega viivitamise eest.

Õpetaja materjal pealkirjaga "Tööandja vastutus".

eRT andmebaas.

Kontrolltöö

 

 

 

 

Õppekaasuste lahendamine

-õppija teab tööandja vastutuse ulatust töötasu maksmisega viivitamise eest.

 

-õppija oskab esitada saamata jäänud töötasu nõuet koos viivise nõudega.

-õppija kasutab eRT andmebaasi;

-õppija analüüsib õiget seadust eRT andmebaasis.