5. TÖÖANDJA VASTUTUS

iDevice ikoon TEGEVUS
Õppija loeb läbi õppematerjali tööandja vastutuse kohta. Teema omandamist kontrollitakse õppekaasuste lahendamise ja kontrolltöö kirjutamise kaudu.

iDevide ikoon

5. TÖÖANDJA VASTUTUS

 

1. Tööandja vastutus töötasu maksmisega viivitamise eest.

Palga maksmisega või töötaja pangakontole ülekandmisega viivitamise eest maksab tööandja töötajale iga viivitatud päeva eest viivist 0,5% maksmisele või ülekandmisele kuulunud palgast.

 

2. Tööandja vastutus töölepingu ebaseaduslikul lõpetamisel.

Töölepingu ebaseaduslikul lõpetamisel tööandja poolt on töötajal õigus nõuda enda tööle ennistamist, töölepingu lõpetamise aluse formuleeringu muutmist ja sunnitud töölt puudumise aja eest keskmise palga maksmist.

 

3. Tööandja vastutus tööraamatu kinnipidamise eest.

Tööraamatu kinnipidamisel on tööandja kohustatud maksma töötajale keskmist palka iga tööraamatu kätteandmisega viivitatud päeva eest kuni tööraamatu kätteandmiseni.

 

4. Tööandja vastutus lõpparve kinnipidamise eest.

Lõpparve kinnipidamisel on tööandja kohustatud maksma töötajale keskmist palka iga lõpparve väljamaksmisega viivitamise päeva eest, kuid mitte üle töötaja ühe kuu keskmise palga.

 

Vastutuse alused on välja kirjutatud Palgaseadusest ja Eesti Vabariigi töölepingu seadusest.