4. KESKMISE TÖÖTASU ARVUTAMINE

iDevice ikoon TEGEVUS
Õppija loeb läbi vabariigi valitsuse määruse keskmise töötasu arvutamise kohta. Teema omandamist kontrollitakse õppekaasuste lahendamise kaudu.