3. TÖÖLEPINGU LÕPETAMINE

iDevice ikoon TEGEVUS
Õppija loeb läbi õppematerjali töölepingu lõpetamise põhimõtete kohta. Teema omandamist kontrollitakse kontrolltöö kirjutamise ja õppekaasuste lahendamise kaudu.