2. DISTSIPLINAARNE JA MATERIAALNE VASTUTUS

iDevice ikoon TEGEVUS
Õppija loeb läbi järgneva õppematerjali distsiplinaarse vastutuse ja üldise varalise vastutuse kohta. Teemade omandamist kontrollitakse kontrolltöö ja õppekaasuste lahendamise kaudu.

iDevice ikoon

2. DISTSIPLINAARNE JA MATERIAALNE VASTUTUS

ALATEEMAD:

1. Distsiplinaarvastutuse mõiste.

2. Distsiplinaarkaristuste liigid.

3. Distsiplinaarkaristuste määramise kord, kustumine.

4. Materiaalse vastutuse olemus ja liigid.

5. Materiaalse vastutuse vormistamine.

6. Kahju tekitamine ja hüvitamine.

 

 

1. Distsiplinaarvastutuse mõiste

Distsiplinaarvastutus on vastutus distsiplinaarsüütegude eest.