Detailide kudumine lõigete järgi

iDevice ikoon

Lõigete konstruktsioonid määratakse varrukate otsaõmblemise viisi järgi. Eristatakse otsaõmmeldud, raglaan- ja kimonovarrukaid. Kolme eelneva grupi baasil saab erinevaid varrukaid kombineerida ka ühel tootel. Moekohaste lõigete kujundamisel on oluline täpselt määrata, millise konstruktsiooni järgi tuleb teha moekohased lahendused.

Eristatakse 4 konstruktsioonide gruppi:

  1. põhikonstruktsioon
  2. raglaanlõikeline konstruktsioon
  3. kimonolõikeline konstruktsioon
  4. kombineeritud varrukatega tooted
Vaata lisaks Mare Veenpere õpiobjekti: http://ope.khk.tartu.ee/~maarja/mootude_votmine/index1.html

Mõõtude järgi konstrueeritakse põhilõige, millest saab kujundada erinevaid tegumoode vastavalt moejoonisele. Hästi istuvat põhilõiget saab kasutada korduvalt ja erinevate tegumoodide kujundamiseks.


iDevice ikoon Näide
Varrukas peab 40 cm ulatuses kasvama ühest servast 3 cm võrra. Kui tööproovi järgi arvutades 40 cm võrdub 120 rida ja 3cm võrdub 6 silmust, siis 120:6 võrdub 20 ehk iga 20 rea tagant tuleb 1 silmus juurde kasvatada.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License