Kordamisküsimused

iDevice ikoon Tegevus
Püüa materjali abil leida vastused järgmistele kordamisküsimustele:
 1. Millistel põhjustel on vaja ladusid?
 2. Millisel otstarbel kasutatakse puhverladusid?
 3. Kuidas liigitatakse ladusid funktsionaalsuse seisukohalt?
 4. Millisel eesmärgil kasutatakse jaotusladusid?
 5. Millist kasu on võimalik saada logistikas jaotusladude kasutamisest?
 6. Milliseid funktsioone täidab logistikaettevõtte läbivooluterminal?
 7. Milliseid funktsioone täidavad transiitlaod?
 8. Mis laod on konsignatsioonilaod ja kes omab vastutust kaupade säilimise eest konsignatsioonilaos?
 9. Milleks kasutatakse külmladusid ja milline on nendes temperatuurirežiim?
 10. Milleks kasutatakse külmutusladusid milline on nendes temperatuurirežiim?
 11. Milline on madala alusekauba lao maksimaalne kõrgus?
 12. Millisest kaubaluste lao kõrgusest alates räägitakse kõrgest laost ja vastavast tehnoloogiast?
 13. Mis on otseläbivool ja millistes ladudes seda kasutatakse?
 14. Mis on U-kujuline läbivool ja millistes ladudes seda ksutatakse?

 

Kui vastamine veel hetkel tundub raske, siis pöördu tagasi materjali juurde ja vaata järele!