Kasutatud allikad

1. Ain Tulvi, Aivar Proos "Logistika ja laondus. Õpik." PAC Training OÜ

2. Ain Tulvi "Laondus ja veokorraldus. Töövihik" PAC Training OÜ, Tallinn 2006 

3. Internetiallikad:

www.estonian-warehouse.com - laondusalane infoportaal 

www.ts.ee - Muuga Sadam

www.laomaailm.ee - Laomaailm