Vajadus puhta ja korras lao järele

iDevice ikoon Lugemine
Perioodiliselt ja kvaliteetselt läbi viidud puhastustööd laos mitte ainult ei mõjuta laoruumide väljanägemist, vaid avaldavad mõju ka töö tootlikkusele, kvaliteedile ja turvalisusele.

Puhtuse- ja korrapidamine nõuab arusaamist, et pikas perspektiivis toetab see ettevõtte strateegilisi eesmärke kasvada ja olla rentaabel.

 

Kui kõik töötajad soovivad, et ettevõte oleks pika perioodi jooksul edukas ja nende jõupingutused puhtuse ja korra loomise alal teenivad seda eesmärki, hakkavad nad juhtkonna jõupingutusi innukalt toetama.


Puhtuse ja korra pidamine on üks tähtsamaid ettevõtte prioriteete ja puudustel selles valdkonnas võivad olla tõsised tagajärjed.

 

Puhtuse ja korra hoidmisest on võimalik saada järgmist kasu:

  • kui riiulite vahekoridorid on puhtad ja kaubad on paigutatud hoiukohtadele korralikult, toimub hoiukohtadele paigutamine ja komplekteerimine kiiremini;
  • kui kaubad on kirjeldatud hoiukohtadel õigesti, toimub komplekteerimine ja inventuuride läbiviimine kiiremini;
  • kui kaubad on paigutatud hoiukohtadele korrektselt ja läbimõeldult, tekitatakse neile käsitsemise käigus vähem vigastusi;
  • kui laos valitseb kord, tuleb ette ka vähem õnnetusjuhtumeid.

Töö kvaliteedile mõjub korra hoidmine ja puhas ladu alljärgnevalt:

  • läbimisajad lühenevad, kuna ladu on efektiivsem;
  • saadetistes on vähem vigu (õiged tootede õigetes kogustes);
  • väiksem tagastamise hulk, mistõttu on vähem käsitsemis-, arvuti- ja paberitööd ning parandatud saadetisi (uuesti välja saadetud).

On olemas otsene seos puhta ja heas korra laoruumi ning ettevõtte hea käekäigu vahel.

Sarnaselt efektiivsusega ei tohi jääda korra ja puhtuse tasemega kunagi rahule. Pidevalt tuleb endalt küsida, mida on võimalik teha veel paremini ja efektiivsemalt.


Püüa leida lugemismaterjalist vastused järgmistele küsimustele:
  1. Kas korra ja puhtuse tagamine laos mõjutab ka laotöö kvaliteeti?