Puhtuse ja korra audit

iDevice ikoon Lugemine

Analoogiliselt ettevõtte muude valdkondade auditeerimisega on soovitav viia ladudes aeg-ajalt läbi ka sisemisi puhtuse ja korra auditeid.


Sellised auditid annavad tavaliselt küllalt hea pildi selle kohta, kuidas ja kuivõrd tegelikkus ühtib juhtkonna poolt seatud eesmärkidega.

Auditi läbiviimiseks on hea kasutada nn puhtuse ja korra kontroll-lehte.