Puhastustööde teostamine laos

iDevice ikoon Lugemine
Üheks suuremaks vaenlaseks laopidajale on kiiresti tekkiv ja kõikjale leviv tolm.

Tolmu esineb ladudes peaaegu kõikjal. Mõnes laos katab pikka aega seisnud kaupu ja riiuliõrsi paks must tolmukiht. Samas, teises laos liikudes võib märgata kerget tolmukihti riiuliõrtel, kaupadel see praktiliselt puudub või jääb märkamatuks.

Tolmu kogus laos sõltub:

  • põrandate puhastamise sagedusest;
  • töö intensiivsusest laos;
  • ventilatsiooni tõhususest;
  • saabuvate kaupade ja pakendite puhtuseastmest;
  • suhtelise niiskuse tasemest laos.

Et tolmu oleks laos vähem, tuleb selle eemaldamisega regulaarselt tegeleda. Tolmuga võitlemisel esmatähtis hoida põrandapinnad võimalikult puhtad. Põrandapindu puhastatakse nii kuiv- kui ka märgpuhastusmeetodil.

Tolmu kogus laos sõltub:

  • põrandate puhastamise sagedusest;
  • töö intensiivsusest laos;
  • ventilatsiooni tõhususest;
  • saabuvate kaupade ja pakendite puhtuseastmest;
  • suhtelise niiskuse tasemest laos.

Ei piisa sellest, kui puhastustöid viiakse läbi näiteks kord nädalas või kuus. Tolmu on õhus pidevalt ja seda tekib juurde sõltuvalt töö intensiivsusest ja hoiustatavate toodete pakenditest. Suur osa tolmust langeb põrandale ning liikudes riiulite vahekoridorides ja lao tööaladel tõuseb sealt uuesti õhku, sadestudes kaupadele. Seega on tolmuga võitlemisel esmatähtis hoida põrandapinnad võimalikult puhtad.

Põrandapindu puhastatakse nii kuiv- kui ka märgpuhastusmeetodil.

Kuivpuhastust on võimalik läbi viia ükskõik millal, sõltumata sellest, kas töö laos toimub või mitte.

Märgpuhastamist teostatakse reeglina tööpäeva lõpul, sest põrandapind peab soovitatavalt üks kuni kaks tundi kuivama.

Tolmu efektiivse eemaldamise seisukohalt on tõhus võimalikult sagedane märgpuhastuse teostamine, sest selle meetodi abil saadakse põrandapinnalt kätte ka kõige peenem tolm, mis on põrandapinna mikrokonarustes. Märgpuhastusele peab aga üldjuhul eelnema kuivpuhastus, sest põrandapesumasinad ei eemalda põrandalt mehaanilist mustust (puidu- ja kiletükke ning muud prahti).


Püüa lugemismaterjalist leida vastus järgmistele küsimustele:

1. Millest sõltub tolmu kogus laos?

2. Milliste viiside ja võimalustega on laos kõige tõhusam võidelda tolmuga?iDevice ikoon Muud asjakohast lugemist
OÜ Puhastusekspert http://www.puhastusekspert.ee