Kaupade käitlemisega seotud tegevused kaupluses

Käesolev õpiobjekt on mõeldud kaubanduse eriala õpilastele üldõpingute mooduli "Müügitöö alused" teema "Kaubandusettevõtte põhi- ja abitöö opratsioonid" omandamiseks täiendava õppematerjalina.

 

Teema: "Kaupade käitlemisega seotud tegevused kaupluses" läbimisel õppija:

  • oskab kirjeldada kaupade käitlemisega seotud erinevaid tegevusi kaupluses ja loogiliselt järjestada käitlemisega seotud tegevusi kaubandusettevõttes;
  • oskab kirjeldada ja analüüsida erinevate kaupade käitlemist ja sellega seotud tegevusi kaubandusettevõttes;
  • omandab oskused teostada põhitegevusi mis on seotud kaupade vastuvõtmisega ja kaupade müügiks ettevalmistamisega.
  • oskab erinevaid kaupu vastu võtta ja müügiks ette valmistada;
  • oskab järgida kaupade müügisaali paigutamisel kehtivaid põhinõudeid ja teostada erinevaid kaupade väljapanekuid müügisaalis;
  • omandab kaupade käitlemisalase tegevusega seotud eelteadmised ettevõttepraktika edukamaks sooritamiseks ja aitab paremini õpilasi ette valmistada praktikaks töökeskkonnas.

Antud õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuses kaubandust ja müügitööd õppivatele õppijatele.


Koostaja Edda Sõõru

Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja

Tänuavaldus Tartu Maksimarketi juhataja Helve Kaljumägile ja kaupluse kollektiivile koostöövalmiduse ja mõistva suhtumise eest õppematerjali valmistamiseks vajaliku pildimaterjali koostamise võimaluse eest.


 

 

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License