Enesekontrollitest

.

Loe testi küsimused korralikult läbi. Õigeid vastuseid võib olla rohkem kui üks. Väite korral kirjuta vastuseks, kas väide on õige või vale.