Sihtturu leidmine

Antud õppematerjal on mõeldud Tartu KHK turunduse või ettevõtluse ainet õppivatele õpilastele.

Teema "Sihtturu leidmine" läbitöötamise järel oskab õpilane vastata järgmisetele küsimustele:

Kuidas õiged tooted või teenused jõuavad õige kliendini?

Milliseid tooteid klient vajab?

Kus asub õige klient?

Kes on õige klient?

 

Koostaja Ülle Tolk

Tartu KHK

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License