Majanduse alused IV

Antud õppematerjal on mõeldud abivahendiks majanduse aluste aine õppijaile teema

"Turg - nõudlus - pakkumine" omandamisel.

Õppematerjali koostas Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Külliki Vaske.