Majanduse alused III

 

Antud õppematerjal on mõeldud abivahendiks majanduse aluste aine õppijaile teemade

"Töötus ja inflatsioon"

"Raha ja pangandus" omandamisel.

Õppematerjali koostas Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Külliki Vaske.