Raamatupidamisbilanss

 

Sihtgrupp: sekretäritöö (raamatupidamise lisaoskusega) ja raamatupidamise eriala

õpilased

Koostaja: Viia Saidla

Tartu Kutsehariduskeskus

Kutseõpetaja

iDevice ikoon Eelteadmised
Käesolevaks ajaks oleme omandanud teadmised arvestuse ajaloost, majandusarvestuse liikidest, omavahelistes seostest, infotarbijatest ja raamatupidamise mõistetest ja seadusega kaasatoovatest kohustustest.

iDevice ikoon Eesmärgid

Raamatupidamisbilanss on üks olulisemaid raamatupidamisaruandeid. Raamatupidamisbilansis kajastub ettevõtte majandustegevuse hetkeseis. Ettevõtte raamatupidamine algab bilansiga ja lõpeb bilansiga.

Käesolev õpiobjekt annab teadmised raamatupidamisbilansist, selle osadest, struktuurist ja valemitest.Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali) (RPS §18 lg1)

Bilanss koosneb kahest osast: aktiva ja passiva

 

 

Bilansi aktiva pool on vasak pool ja seda nimetatakse vara pooleks. Bilansi parem pool on passiva ja seda nimetatakse vara katteallikate pooleks. Vara katteallikad omakorda koosnevad oma- ja võõrkapitalist.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License