Turundusuuringu koostamine küsitluse teel

Õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuse ettevõtluse, turunduse või majanduse aluste ainet õppivatele õpilastele. Teemat on võimalik kasutada lõputööde või kursusetööde koostamisel, mille käigus on vajalik läbi viia küsitlust.

Teema "Turundusuuringu koostamine küsitluse teel" läbimisel oskab õppija:

  • sõnastada küsitluse eesmärke
  • valida küsitluse meetodit
  • võrrelda erinevaid küsitlustehnikaid
  • selgitada ankeedi koostamise põhimõtteid
  • koostada nõuetekohaselt ankeeti ja analüüsida kogutud andmeid

 

 

Koostaja: Ülle Tolk

Tartu KHK õpetaja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License