Kunstiliigid ja kunsti liigitamine

Sotsiaalne küpsus, vastutustunne, läbilöögivõime, initsiatiiv, ja loovus on kõigil inimestel sünnipoolest olemas, kuid nad vajavad arendamist.

Kutsekoolis õpetatavad erialad on reeglina seotud loovtegevusega, seega on loovainetel suur osatähtsus eriala toetava ainena. Loovainetest võib oluliseks pidada otseselt ilumeelt, terviku- ja värvitaju arendavaid aineid - eesrinnas kunstiõpetusega.

Käesolev õppematerjal keskendub tarbekunstile ning pildimaterjalina on kasutatud Eesti 1900-1940 a. kunstiperioodi.

iDevice ikoon Eesmärgid

Õppematerjal on koostatud kasutamiseks kõikides kutsekoolis õpitavate erialade kunstiõpetuse tundides.

Õppematerjali läbimisel õppija:

  • omab teadmisi kunstiliikidest ja nende arenguloost
  • teab olulisemaid kunsti liike, töövahendeid, tehnikaid ja materjale
  • oskab kasutada kõnes ja kirjas olulisemaid kunstimõisteid ja analüüsida kunstiteoseid väljendusvahendite kaudu.

Tiiu Vellevoog

Vilve Pohla


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial 3.0 License

Autorid: Tiiu Vellevoog, Vilve Pohla