Kontod ja kahekordne kirjendamine

Käesolev õpiobjekt, mis käsitleb raamatupidamise algtreooriast olulisemat osa, on mõeldud raamatupidamise eriala ja sekretäritöö (raamatupidamise lisaoskusega) eriala õpilastele. Antud osa omandamiseks peaks eelnevalt olema läbitud raamatupidamise ajaloo, mõistetega, raamatupidamise seadusega ja bilansi struktuuriga seotud peatükid.

Koostanud: Viia Saidla

Tartu Kutsehariduskeskus

Kutseõpetaja

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License