Majanduse alused V

Antud õppematerjal on mõeldud abivahendiks majanduse aluste aine õppijaile teema "Ettevõtte tulud ja kulud" omandamisel.

Õppematerjali koostas Tartu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Külliki Vaske.