Ettevõtlusega alustamise viisid

Ettevõtjaks on võimalik saada alustades ise uue ettevõttega, ostes juba tegutseva ettevõtte või frantsiisides.

Teema "Ettevõtlusega alustamine" läbimisel õppija:

  • teab erinevaid võimalusi ettevõtlusega alustamiseks
  • oskab selgitada erinevate võimalustega kaasnevaid probleeme
  • leida ettevõtlusega alustamiseks vajalikku informatsiooni
  • teab ettevõtlusvormide erinevusi

 

Õppematerjal on loodud Tartu Kutsehariduskeskuse ettevõtluse õppeainet õppivatele õpilastele.

Koostaja: Ülle Tolk

Tartu KHK õpetaja