Ettevõtlus ja ettevõtja

 

 

Teema "Ettevõtlus ja ettevõtja" läbimise järel õppija:

  • oskab hinnata enda võimeid ettevõtluseks
  • selgitada mõisteid ja analüüsida ettevõtluskeskkonda
  • teab ettevõtete liigitamise aluseid
  • oskab leida ja kasutada valikute tegemiseks statistilisi materjale
 

Õppematerjal on koostatud Tartu Kutsehariduskeskuse ettevõtluse õppeainet õppivatele õpilastele.

Koostaja: Ülle Tolk

Tartu KHK õpetaja

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License