Õpiväljundid

iDevice ikoon ÕPIVÄLJUNDID

ÕPIVÄLJUND

ÕPPEVAHENDID

HINDAN

KRITEERIUMID

Õppija tunneb töölepingu koostamise põhimõtteid ja töölepingu kohustuslikke punkte ning eristab viimastest töölepingu valikuvabad punktid.

Õpetaja materjal, pealkirjaga „Tööleping".

Kontrolltöö.

Töölepingu kohustuslikud punktid on ära õpitud.

Õppija eristab töölepingu kohustuslikest punktidest valikuvabu punkte.

Aru on saadud, miks mõned töölepingu punktid on kohustuslikud.

Õppija oskab koostada iseseisvalt oma erialal töölepingut.

Töölepingu näidis.

 

Tööleping õppija erialal.


Töölepingus on kirjas kõik seaduses nõutavad kohustuslikud punktid.

Valikuvabad punktid ei ole vastuolus seadusega.

Leping on vormistatud korrektselt.

Õppija tunneb teenuste osutamise lepingute (töövõtuleping ja käsundusleping) koostamise põhimõtted ja saab aru, millised on vajalikud punktid nendes lepingutes.

 

Õpetaja materjal, pealkirjaga „Töövõtuleping ja käsundusleping

Kontrolltöö.

Töövõtulepingu ja käsunduslepingu poolte võlaõigusseadusest tulenevad põhikohustused on ära õpitud.

Õppija oskab koostada iseseisvalt oma õpitava eriala töövõtulepingut.

Töövõtulepingu näidis.

Töövõtuleping õppija erialal.

Töövõtuleping on õigesti ja mõistlikult koostatud.

Fikseeritud on kõik võimalikke vaidlusi tekitavad punktid.

Leping on vormistatud korrektselt.

Õppija oskab koostada iseseisvalt oma erialal käsunduslepingut.

Käsunduslepingu näidis.

Käsundusleping õppija erialal.

Käsundusleping on õigesti ja mõistlikult koostatud.

Fikseeritud on kõik võimalikke vaidlusi tekitavad punktid.

Leping on vormistatud korrektselt.