Praktilised ülesanded

iDevide ikoon Kauba mahalaadimine
Ülesanne 1 Rehvide mahalaadimine ja hoiuühikute moodustamine

Andmed:

Lattu saabub treileritäis sõiduautorehve. Rehve veetakse parema täiteaste saamiseks veokulude minimeerimise eesmärgil lahtiselt, laetuna nn kalasaba süsteemis. Koormas on 1240 rehvi, 5 erinevat tooteartiklit.

Saadetises sisalduvad rehvid on järgmised:

200/8000 R14 sõiduauto 290 tk B rühm
180/900 R15 sõiduauto 360 tk A rühm
190/800 R16 sõiduauto 250 tk B rühm
190/800 R17 kaubik 170 tk B rühm
200/800 R17 kaubik 170 tk B rühm

Sõiduautorehve mahub kaubaalustele mõõtudega 1,2 x 1,2 m 32 tk, pakiautorehve 28 tk. Rehve laotakse alustele lapiti tornikujuliselt, alusel kokku neli torni. A-rühma tooted paigutatakse spetsiaalsetesse korvidesse, mis on 2,3 m kõrged ja mahutavad igaüks 40 rehvi.

Ülesanne:

1. Arvutada, mitu kaubaalust ja mitu korvi rehvidega tekib?

2. Mitmekesi on otstarbekas teostada rehvide mahalaadimine, sorteerimine ja alustele paigutamine?

3. Millist laotehnikat on otstarbekas töö juures kasutada?

4. Kuidas on otstarbekas teostada rehvide vastuvõtukontrolli?

5. Kui kaua orienteeruvalt võtavad mahalaadimine, sorteerimine ja vastuvõtukontroll aega?


Ülesanne 2 Rehvide mahalaadimine ja hoiuühikute moodustamine

Andmed:
Lattu saabub treileritäis sõiduautorehve. Rehve veetakse parema täiteaste saamiseks veokulude minimeerimise eesmärgil lahtiselt, laetuna nn kalasaba süsteemis. Koormas on 1120 rehvi, 5 erinevat tooteartiklit.

Saadetises sisalduvad rehvid on järgmised:

200/800 R14 sõiduauto 280 tk A rühm
180/900 R15 sõiduauto 340 tk A rühm
190/800 R16 sõiduauto 220 tk B rühm
190/800 R17 kaubik 120 tk B rühm
200/800 R17 kaubik 160 tk B rühm

Sõiduautorehve mahub kaubaalustele mõõtudega 1,2 x 1,2 m 32 tk, pakiautorehve 28 tk. Rehve laotakse alustele lapiti tornis, alusel kokku neli torni. A-rühma tooted paigutatakse spetsiaalsetesse korvidesse, mis on 2,2 m kõrged ja mahutavad igaüks 40 rehvi.

Ülesanne:
1. Arvutada, mitu kaubaalust ja mitu korvi rehvidega tekib?
2. Mitmekesi on otstarbekas rehvide mahalaadimine, sorteerimine ja alustele paigutamine teostada?
3. Millist laotehnikat on otstarbekas töö juures kasutada?
4. Kuidas on otstarbekas teostada rehvide vastuvõtukontrolli?
5. Kui palju aega võtavad mahalaadimine, sorteerimine ja vastuvõtukontroll?